Vill du hjälpa till och lägga grunden för Uppsalas nya festival?

Uppsala Magic & Comedy 2014 är ett väldigt stort projekt med artister från hela världen. Det är mycket som måste falla på plats för att det ska bli den succé vi strävar efter att det ska bli. Därför söker vi volontärer som kan hjälpa till med lättare arbetsuppgifter som att dra biljetter, informera, ta hand om artister, sprida youtube-klipp på sociala medier osv.

Andra arbetsuppgifter kan vara att informera om de optiska illusionerna, ta emot artister på flygplatsen, hjälpa till med inredning, informera inne på festivalen etc. Det är egentligen inte så betungande uppgifter. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Som volontär kommer du att få dra ett litet strå till stacken, men det kommer även att vara kul och lärorikt.

Du kommer få se och träffa artister från hela världen och hjälpa till att lägga grunden för det som förhoppningsvis ska bli Skandinaviens mest magiska festival.

För mer information:
info@uppsalamagicandcomedy.se

Vänföreningen

 

Arbete för de som bor i Uppsala

Affischering och utdelning av flyers

 • Affischera om festivalen.
 • Dela ut flyers på stan, arbetsplatser och till vänner.

Tänk på: utanför stadsteatern är en bra plats eftersom man når personer som normalt rör sig där.

 • Dela ut flyers i brevlådor i bostadsområden.
 • Be att få affischera på högstadie- och gymnasieskolor. Affischera även i närheten.
 • Fråga om du får dela ut flyers på liknande event. Dela ut utanför och/eller inne på eventet beroende på om du har inträdesbiljett. Kom ihåg att alltid fråga om lov av arrangören. 
 • Fråga om du får affischera om festivalen på liknande event.  

Informera om festivalen 

 • Informera familj, vänner, kollegor/studiekamrater om festivalen.

Tänk på: om du tar upp det på en offentlig plats kan folk i din omgivning uppmärksamma festivalen, trots att det inte var huvudanledningen. 

 • Informera om festivalen på intresserade företag. Gärna muntligt men även med flyers.
 • Informera chefer om festivalens stand up-kurs för chefer.  
 • Fråga om du får informera om festivalen på högstadie- och gymnasieskolor. Gärna muntligen men även med flyers och affischer. 
  Tänk på: Skapa intresse och berätta om en ny hobby för både killar och tjejer.

Kom ihåg: att informera om festivalens gratisutbud. Berätta även om biljettpaketen.

Inför julhandling

 • Dela ut flyers och presentera festivalbiljetter som en bra julklapp. Dela ut flyers på stan och i köpcentrum dagarna innan jul men även under klämdagarna ifall någon letar en försenad julklapp.
 • Tipsa familj och vänner om festivalbiljetter som julklappar till vänner, föräldrar, partners, kollegor o.s.v. Berätta om gratiserbjudanden och paket som passar alla smaker.
 • Affischera om festivalen.

Komplettera gärna dessa punkter med arbetsuppgifter på Internet för att ge extra effektivitet att uppnå målet.

Arbete för de som bor utanför Uppsala men i Sverige

Affischering och utdelning av flyers

 • Affischera om festivalen.
 • Dela ut flyers i brevlådor i bostadsområden.
 • Fråga om du får dela ut flyers på liknande event. Dela ut utanför och/eller inne på eventet beroende om du har inträdesbiljett. 
 • Fråga om du får affischera om festivalen på liknande event.

 Informera om festivalen 

 • Informera familj, vänner, kollegor/studiekamrater om festivalen.
 • Tänk på: om du tar upp det på en offentlig plats kan folk i din omgivning bli påverkade, trots att det inte var huvudanledningen. 
 • Informera om festivalen på företag. Gärna muntligen men även med flyers.
 • Informera chefer om festivalens stand up-kurs för chefer.  

Kom ihåg: att informera om festivalens gratisutbud och varierade paket som passar just dem.
Inför julhandling

 • Dela ut flyers och presentera festivalbiljetter som bra julklappar. Dela ut flyers på stan och i köpcentrum dagarna innan jul men även under klämdagarna, ifall någon letar en försenad julklapp.
 • Tipsa familj och vänner om festivalbiljetter som julklappar till vänner, föräldrar, partners, kollegor o.s.v. Berätta om gratiserbjudanden och paket som passar alla smaker.

Tänk på: om du tar upp det på en offentlig plats kan folk i din omgivning bli påverkade, trots att det inte var huvudanledningen.

 • Affischera om festivalen.

Kombinera gärna informationen om festivalen med hur man tar sig till Uppsala på bästa sätt och olika boendealternativ.

Komplettera gärna dessa punkter med arbetsuppgifter på Internet för att ge extra effektivitet att uppnå målet.

Arbete på internet  

Facebook

 • Sprid festivalens officiella hemsida och Facebooksida.
 • Sprid festivalens låt och YouTube-klipp.
 • Sprid festivalens logga.
 • Informera om festivalen i ett inlägg.
 • ”Gilla” alla inlägg som nämner festivalen så att inläggen blir populära och ses som stora händelser. 
 • Ha en omslagsbild med festivalen.
 • Bjud in Facebookvänner till festivalens evenemangssida på Facebook.
 • Bjud in dina vänner att gilla festivalens Facebooksida.
 • Tyder ett annat inlägg på att författaren skulle uppskatta information om festivalen, tveka inte att informera i kommentarsfältet.

Google +

 • Sprid festivalens officiella hemsida.
 • Sprid festivalens låt och YouTube-klipp.
 • Sprid festivalens logga.
 • Informera om festivalen i ett inlägg.
 • Ge alla inlägg om festivalen ”+ 1” så att inläggen blir populära och ses som stora händelser. 
 • Ha en omslagsbild med festivalen. 
 • Tyder ett annat inlägg på att författaren skulle uppskatta information om festivalen, tveka inte att informera i kommentarsfältet.

Bloggar

 • Sprid festivalens officiella hemsida.
 • Sprid festivalens låt och YouTube-klipp.
 • Sprid festivalens logga.
 • Informera om festivalen i ett inlägg.
 • Informera om festivalen i bloggar.
 • Tyder ett annat inlägg på att författaren skulle uppskatta information om festivalen, tveka inte att informera i kommentarsfältet.

Twitter

 • Sprid festivalens officiella hemsida.
 • Sprid festivalens låt och YouTube-klipp.
 • Informera om festivalen i ett inlägg.
 • Tyder ett annat inlägg på att författaren skulle uppskatta information om festivalen, tveka inte att informera i kommentarsfältet.

Tumblr

 • Sprid festivalens officiella hemsida.
 • Sprid festivalens låt och YouTube-klipp.
 • Sprid festivalens logga.

Relevanta hemsidor som tar upp magi och stand-up comedy.

 • Informera om festivalen i ett inlägg.
 • Sprid festivalens officiella hemsida.
 • Sprid festivalens låt och YouTube-klipp.
 • Sprid festivalens logga.

Andra lämpliga Internetforum (såsom flashback, familjeliv, hamsterpaj eller något annat forum du känner till)

 • Informera om festivalen i ett inlägg. 
 • Sprid festivalens officiella hemsida.
 • Sprid festivalens låt och YouTube-klipp.
 • Sprid festivalens logga.

Wikipedia

 • Skapa en Wikipediasida för festivalen.
 • Se till att sidan länkar till Uppsala Magic & Comedys officiella hemsida.
 • Se till att sidan länkar till Uppsala Magic & Comedys låt och YouTubeklipp.
 • Skriv svar som besvarar frågor om festivalens målgrupp, datum, plats, syfte. 

Kortfattad förklaring:

Målgrupp - Festivalen är till för alla. Informera om det breda utbudet av artister och föreställningar, föreläsningar, kurser.


Var - Uppsala stadsteater, Uppsala.

När - 25-27 april 2014 samt att festivalen är årligen återkommande.

Hur - Fokus ligger på magi och stand up, både för att väcka men även bibehålla intresset. Informera om biljett- och paketpriser. Avgiften är densamma oavsett gästens ålder (t.ex. så kostar Tobbe Trollkarls föreställning 100 kr för alla) och Uppsala Magic & Comedys föreställningar kommer ha ett relativt lågt biljettpris rakt igenom.

Syfte - Nu finns ett stort engagemang för att ”sätta Uppsala på kartan”. Uppsala har tappat stora event som Bandyfinalen och Reggaefestivalen, det finns en lucka att fylla. Intresse och uppbackning finns hos näringsliv, kommun, universitet, föreningar och privatpersoner.

 • Informera om festivalens gratisutbud och varierade paket som passar just dem.

Inför julhandling

 • Tipsa familj och vänner (på Internet) att festivalbiljetter är suveräna julklappar till vänner, föräldrar, partners, kollegor o.s.v. Gratisutbud och paketerbjudanden gör att det finns något för alla smaker.
 • Lägg upp som julklappstips på diverse sidor om julklappar.

Assignments for those who live outside Sweden

Posters and flyers

 • Put up festival posters.
 • Distribute flyers and other information when boats/flights/trains arrive in Sweden, to reach those who visit Sweden reoccurring.
 • Ask if you can distribute flyers at similar events. Distribute outside and/or inside the event.
 • Ask if you can put up festival posters at similar events.

Inform about the festival

 • Inform friends, family, co-workers, study buddies about the festival.
 • Remember: if you inform them in public places, other people may pay attention even if it is not the main reason. 
 • Inform about the festival if somebody is curious about Sweden. 

Remember: inform about the festival´s free shows and different packages. 

Before Christmas shopping

 • Put up festival posters.
 • Distribute flyers downtown and in shopping centres during Christmas. 
 • Inform friends, family, co-workers, study buddies (on the Internet) that festival tickets are great Christmas gifts for friends, parents, partners, colleagues and so on.

Remember: a visit to Uppsala Magic & Comedy is a great opportunity to combine with a holiday in Sweden.
Present information on how to get to Uppsala and accommodation alternatives.
If possible, please also help with the Internet assignments.

Assignments on the Internet

Facebook

 • Spread the official festival website.
 • Spread the festival´s YouTube clips.
 • Spread the festival logo.
 • Inform about the festival in a post.
 • “Like” all the posts that mention the festival so the posts become popular.
 • Invite your friends to “like” the festival´s Facebook page.

Google +

 • Spread the official festival website.
 • Spread the festival´s YouTube clips.
 • Spread the festival logo.
 • Inform about the festival in a post.
 • “+1” all the posts that mention the festival so the posts become popular.

Blogs

 • Spread the official festival website.
 • Spread the festival´s YouTube clips.
 • Spread the festival logo.
 • Inform about the festival in a post.
 • Inform about the festival on your blog.

Twitter

 • Spread the official festival website.
 • Spread the festival´s YouTube clips.
 • Inform about the festival in a post.

Tumblr

 • Spread the official festival website.
 • Spread the festival´s YouTube clips.
 • Spread the festival logo.

Relevant websites that inform about magic and stand-up (such as learnmagictricks and standupzone)

 • Inform about the festival in a post.
 • Spread the official festival website.
 • Spread the festival´s YouTube clips.
 • Spread the festival logo.

Other relevant Internet forums (such as flashback) 

 • Inform about the festival in a post.
 • Spread the official festival website.
 • Spread the festival´s YouTube clips.
 • Spread the festival logo.

Wikipedia

 • Create a Wikipedia page for Uppsala Magic & Comedy.
 • See to it that the page links to the official website of Uppsala Magic & Comedy.
 • See to it that the page links to the festival´s YouTube clips.
 • Answer questions about target group, when and where the festival takes place. 

Brief explanation:

Target group – the festival is for everybody. Inform about the wide range of artists and shows.
Where – Sweden, Uppsala, Uppsala stadsteater.
When – 25 - 27 April 2014, it is also an annual event.
Focus – Magic and stand-up comedy.

 • Inform about the festival´s free shows and different packages.

Before Christmas shopping

 • Inform friends, family, co-workers, study buddies (on the Internet) that festival tickets are great Christmas gifts for friends, parents, partners, colleagues and so on. 
 • Present festival tickets on various websites for Christmas gifts.