Jonas Södergren

Jonas är en modern clown som uppträder för vuxna. Med sin särpräglade humor och unika still kommer han att få många i publiken att först fundera för att sedan vrida sig av skratt. Jonas har uppträtt i Sverige, Danmark, England, Frankrike och Spanien. Han utbildar även andra artister inom clowneri och humor. Möt hans karaktär, den lakoniske barnkalasunderhållaren, knastertorrt lär han ut sina pinsamt dåliga och absurda trick.

"Underhållande grotesk är Jonas Södergrens lakoniske trollkarl som ger sina bästa, och sämsta, barnkalastips och bokstavligt har tumme med publiken"

Svenska Dagbladet

Föreställningar:
26 april, 15.30: Stå-Uppsala, Stora scenen
26 april, 00.00: Varieté, Hotel Gillet