Angelica Wiik

När man träffar konstnären Angelica Wiik slås man av en slags innifrån betraktande ro, en slags melankolisk värme, ett lugn i en säregen blandning av bräcklighet och jordnära kraftfullhet.

Hennes bilder säger dock något helt annat. Bjärta och ofta lite småfräcka kallar de betraktaren till sig redan på långt håll. Bilderna är som hämtade ur oskrivna sagor, en mytologisk värld som helt genomsyrar hennes konst.
Bilderna utstrålar även en kvinnlig sensualism och där finns en sprakande lekfullhet och livsglädje som särskiljer henne från många av hennes samtida kollegor. Angelicas bilder speglar ofta den årstid hon befinner sig i, ljusa färger om våren, orange, gult och rött om hösten, och de speglar ofta den verklighet som omger och möter henne varje dag.

Hemsida: angelicawiik.se

Konstuställning:

25-27 april, Konstutställning, Uppsala stadsteater